PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ...

pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda ... izdavaštva izda 4 broja časopisa Sabah info, umjesto10, te da u.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ... - povezane stranice

pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda ... izdavaštva izda 4 broja časopisa Sabah info, umjesto10, te da u.

Kneževina Andora, Argentinska Republika, Australija, Republika Austrija, ... Nezahtijevanje viza odnosi se i na nositelje valjanih putnih isprava izdanih u.

povijesnih građevina i to: zona Marije Louise, zona Dolina suza, zona Utvrda Muzil, zona. Fižela, zona Mali plato i zona Smokvica.

okvir politike regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj. ... JLS po abecedi. Površina u km². Broj naselja. 2011. Broj stanovnika. Prosječna udaljenost.

Za radna vozila, specijalna vozila, adaptirana vozila za prijevoz radnji i ... poluprikolice i specijalne teretne prikolice namijenjene za prijevoz.

postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na javnim površinama,. - distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja.

Na oba rukava prišivena je čičak traka za oznaku "POLICIJA MUP RH". ... Igla za kravatu je zlatne/srebrne boje, izrađena od metala. Na sredini igle nalazi ...

Interno prošišćeni tekst (UPZ, 13.01.2018.) ... privremene mjere, koja zamjenjuje dokaz o vlasništvu iz članka 6. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

Liga za prvaka, 6 klubova, 10 utakmica (5+5), Liga za Europu, 6 kluba, Liga za opstanak, 6 ... Ako prođu sva pretkola, ulaze u jednu od skupina Lige prvaka.

(17) Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega ... reakcije na požar D sukladno HRN EN 13986 ako je tavan požarno odvojen od.

Republika Hrvatska nije članica Europske svemirske agencije. Stoga je u travnju ... Europska svemirska agencija broji 22 države članice (20.

Pečatom, grbom i zastavom Grada Samobora predstavlja se Grad Samobor i izražava ... Samobora i sljedećim sadržajem: Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, ...

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

DRUGA HRVATSKA TENISKA LIGA. Članak 6. II. Hrvatsku tenisku ligu čini dvanaest (12) momčadi podijeljenih u dvije skupine po šest (6) momčadi.

8 июл. 2021 г. ... kvalificiranog udjela u društvu Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u. Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 23759810849 ...

30 окт. 2021 г. ... Marko Malenica- 15 potpis potpore. 12. Jakov Paškalin - 15 potpis potpore. 13. Josip Petković - 15 potpis potpore.

29 янв. 2019 г. ... usluge ukopa pokojnika podrazumijevaju ispraćaj i ukop unutar groblja u ... Ukopi se obavljaju svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u ...

3 мар. 2017 г. ... Bosutska 15, Osijek. 1. 66. 31 Branka Komlenac. Antuna Kanižlića 6, Osijek. 1. 64. 32. Zlatko Žiha. Bana J. Jelačića 32a, Višnjevac.

Reklamni panoi mogu se postavljati na javnim površinama, zemljištu i objektima, ... Reklamni stupovi (totemi i slično) su samostojeći reklamni panoi, ...

3 мар. 2011 г. ... moraju voditi na uzici, a zloćudni i nasrtljivi psi moraju imati brnjicu. Članak 8. Psi koji nisu zloćudni i nasrtljivi mogu se pustiti s ...

čeljusti ne mogu nositi brnjicu, psi se moraju izvoditi na uzici koja odgovara veličini i snazi psa. Članak 16. Zabranjuje se izvoditi pse na zelene javne ...

kontraadmiral. - general-pukovnik. - general zbora. - admiral. - stožerni general. - komodor. - kontraadmiral. - viceadmiral. - admiral. - admiral flote.

(1) Reklamni predmeti dijele se na reklame i reklamne panoe. ... (2) Reklamni panoi oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja ne smiju.

Zvonko Kranjčević, Ciglenik. 433,68. Karlo Lončarić, Ciglenik. 1.252,54. Zvonko Hrvojević, Lužani. 715,53. Jelena Grbac, Malino ... Zvonko Živković, Oriovac.

2468, u naravi put, ukupne površine 1 jutro i 57 čhv, upisanoj u z.k.ul.br. 1843 k.o.. Lički Novi, te posjedovni list br. 91 (u površini služnosti 213,46 m2).

12 сент. 2008 г. ... Novi akademski naziv. Magistar ekonomije. Kratica: mr.oec. Sveučilišni specijalist za ekonomiju. Kratica: univ. spec. oec.

19 июл. 2021 г. ... (3) Ronioci pri aktivnostima ronjenja za potrebe Fakulteta rone po sigurnosnim standardima sportskog rekreativnog ronjenja sukladno svojoj ...

Maovice. Arheološko nalazište i crkva sv. Jure. NEP(P). 1174 P-3972 ... vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potrošnje i ...

rujna 2017. godine, Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske ... prava i dužnosti predsjednika Savjeta, potpredsjednika Savjeta i ...

(4) Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja. ... te vanjske stepenice maksimalne širine 1,5 metara uz građevinu za.

VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2016/2017 GODINU ... Kroz planirane programe rada od 01.09.2016. godine do 31.08.2017. godine ... Dan očeva, Završna priredba.

Otkupnina označena na otkupnoj pošiljci može biti najviše 10.000,00 KM. Zrakoplovna pošiljka. Članak 28. Zrakoplovna pošiljka je poštanska pošiljka za koju ...

Lijekovi se propisuju i izdaju na vaterinarski recept (u daljnjem tekstu: ... Jednim receptom može se propisati jedan lijek ili viže lijekova za jednu ...

Distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog ...

HRVATSKA STRANKA PRAVA je demokratska politička stranka, koju je 1861. godine utemeljio OTAC DOMOVINE – dr. ANTE STARČEVIĆ, a bila je zabranjena 6. siječnja.

građevinskom području naselja Vodnjan planom užeg područja odredit će se negradivi ... namjena - arheološki parkovi (pl. oznake D7) - ta se područja trebaju.

O CIJENI DOKUMENATA ZA REGISTRACIJU VOZILA I NAKNADI ZA. KORIŠtENJE REGISTARSKIH TABLICA. Članak 1. ... e) Probne pločice sa međunarodnom oznakom BiH 5 KM ...

Diplomirani ekonomist. Kratica: dipl. oec. Magistar/magistra ekonomije. Kratica: mag. oec. III. Stručni naziv stečen završetkom poslijediplomskog stručnog ...

81/06) u članku 2. iza točke a) interpunkcijski znak zarez, zamjenjuje se interpunkcijskim znakom točka-zarez, a točka b) mijenja se i glasi:.

5 сент. 2019 г. ... Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br. 82/15, ... Procjena rizika od velikih nesreća – Općina Tisno. 2. Sadržaj. 1. UVOD .

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.